پیشنهاد ترکان مبنی برساخت مسکن اجتماعی با پول زکات/ اعلام اسامی پنج نامزد نهایی شهرداری تهران/ انتقاد اسلامی از جانمایی نامناسب مسکن مهر

بسته خبری «نوا مگ» به دنبال آن است که به صورت هفتگی مهمترین اخبار حوزه مسکن وراه را دراختیارمخاطبان این حوزه قراردهد. در این هفته انتشاراخباری شامل تعیین ۵ گزینه نهایی تصدی شهرداری تهران- ارائه پیشنهاد اجرایی حل مشکل مالی مسکن مهر به وزیر راه تا ۱۰ روز آینده- پیگیری اقدام شرکت ترک در توقف […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies