cheap air max   رفتگری با دکترا عمران در شهری که شهردار ندارد!


رفتگری با دکترا عمران در شهری که شهردار ندارد!

این رفتگر ۳۵ مقاله isi درحوزه عمران وشهرسازی دارد رفتگری که دارای ۳۵ مقاله ISI و علمی پژوهشی معتبر است، از عدم شایسته سالاری در سیستم مدیریتی کشور انتقاد کرد. این در حالیست که شهرداری کرمانشاه بالغ بر ۱۰۰ روز است که بدون شهردار اداره می‌شود. یکی از رفتگران شهرداری کرمانشاه با مراجعه به دفتر […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

pandora charms uk