تصمیم نهایی وزیر درباره ریاست شورا ابلاغ نشده‌است/ شورا در انتظار اقدام قانونی وزیر راه

یک عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در واکنش به اظهارات اخیر وزیر راه وشهرسازی درباره ریاست شورای مرکزی گفت: تا این لحظه ابلاغ قانونی ازسوی وزیر راه به شورای مرکزی ابلاغ نشده است واگر وزیر برای انتخاب ریاست شورا مرکزی به جمع بندی رسیده است می بایست به صورت رسمی آن را به […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies