بخشی از مالیات‌های محلی به شهرداری‌ها تعلق بگیرد

شهردار تهران با بیان اینکه بخشی از مالیات محلی و عوارضی که مردم پرداخت می کنند باید به شهرداری ها بازگردانده شود، گفت: این کار در تمام دنیا انجام می شود و ما هم باید این مورد را به رسمیت بشناسیم. روز گذشته پیروز حناچی در «نخستین جلسه مجمع ۵۱ نفره امید» که با حضور […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies